FIR bevordert opname seleen en fosfor

Bij toxinen binders welke kleisoorten bevatten zoals montmorriloniet (bentoniet), zeoliet en cliptoliniet, bestaat het risico van binding van elementen zoals koper, zink, mangaan, etc. Door middel van onderzoek hebben we aangetoond dat deze binding van elementen bij FIR Humic Clay niet het geval is.

Dit onderzoek was onderdeel van een gezamenlijk onderzoek van Faculteit Diergeneeskunde (afd. toxicologie) van de universiteit Utrecht, en KOCH EUROLAB te Deventer naar oplossingsstrategieën voor Aspergillus Fumigatus op darmniveau. Dit aanvullende onderzoek is uitgevoerd op een tweetal bedrijven met behulp van FIR Humic Clay. *)

Uit dit onderzoek bleek dat een sterke belasting van Aspergillus Fumigatus op darmniveau van melkvee bedrijven die een FIR rantsoen voerden, een dosering van FIR gekoppeld aan kleine rantsoenveranderingen, in relevante mate kon worden verbeterd.

Uit dit onderzoek kwam ook duidelijk naar voren dat FIR Humic Clay de opname van seleen en fosfor met wel 15 tot 20 procent bevorderd.

Lees hier meer over het onderzoek (download PDF)

*) dit betreffende onderzoek van S. Ubbink (Diergeneeskunde faculteit Utrecht) is alleen nog in concept gerapporteerd.