Mycotoxine bindend

Mycotoxinen
Mycotoxinen zijn zeer giftige stoffen die worden afgescheiden door schimmels. Niet alle schimmels scheiden toxinen af. Er zijn diverse soorten mycotoxinen. Exotoxinen zijn gifstoffen die door groei van bacteriën worden afgescheiden. In ongeveer 20% van alle gras- en maiskuilen worden hoge toxinenverwekkers aangetroffen. Daarom is het verstandig deze toxinenverwekkers mee te laten analyseren bij een kuilonderzoek, de kosten daarvoor zijn beperkt.
De toxinen zijn al in relatief kleine hoeveelheden schadelijk voor de gezondheid en de productie van de dieren. Vruchtbaarheid, spijsvertering, uitval, voederefficiëntie, groei, diarree, overgeven, melkproductie, weerstand tegen ziekten, slijtersverschijnselen zijn allemaal verschijnselen die kunnen wijzen op aanwezigheid van toxinen in de kringloop op uw bedrijf. Koch – Eurolab onderzoekt als enige, dan wel een van de weinigen, de toxinen die nu nog weinig bekend zijn, maar die wel veel vaker voorkomen en veel schadelijker zijn voor melkvee dan de meer “populaire” mycotoxinen zoals DON, ZEA, T2, Fumonisine e.d..

FIR- kringloopsysteem
Het toxineprobleem moet ook worden gezien als een systeemfout binnen een veehouderijbedrijf. De toxinenverwekkers worden vermeerderd in de spijsvertering van het dier en komen via de mest weer op het land. Deze belanden dan weer in de kuil, waarna deze daar eventueel kunnen uitbreiden enzovoort. Door het toepassen van het FIR-kringloopsysteem kan het toxineprobleem bij de basis worden aangepakt.

Eigenschappen FIR Humic Clay

  • FIR Humic Clay vangt gifstoffen weg in de spijsverteringskanaal. Verder zijn sommige toxinenverwekkers dol op eiwit, een kleine overmaat eiwit kan al tot ongebreidelde uitbreiding leiden, zelfs zonder dat deze toxinenverwekkers in het voeder zitten(…) !!! Omdat met FIR Humic Clay de opname van eiwit verbetert, kan met iets minder eiwit worden volstaan, zonder dat dit “melk kost”. Bij het voederen van 150 gram per koe per dag, wordt alleen al in de pens het eiwit met ca. 4-5% beter opgenomen (onderzoek de Schothorst met fistelkoeien).
  • Daarom heeft een interne besmettingshaard minder kans bij goed toepassen van het FIR-kringloopsysteem.
    Groot probleem:
    Momenteel zijn er talloze bedrijven die te lijden hebben van deze nog matig bekende myco- en exotoxinen in Noordwest Europa. Een recent onderzoek dat door ons werd verricht onder een grote groep willekeurige bedrijven, gaf aan dat een kwart van de veehouders een relevant toxinenprobleem heeft. Nog eens een kwart heeft een minder groot toxinenprobleem dat wel de gezondheid van het dier op de langere duur aantast. Bij echte probleembedrijven is die score aanmerkelijk hoger, vaak wordt ten onrechte gedacht dat de oorzaak BVD is, maar de BVD kan juist een gevolg zijn van de afbraak van het immuunsysteem door sommige mycotoxinen. Het is dan ook zaak goed op te letten en metingen te laten verrichten op het bedrijf. Veelal wordt alleen gekeken wanneer er grote problemen met de melkproductie of conditie van de dieren is en andere oorzaken al zijn nagelopen. Bovendien zorgen kleine hoeveelheden toxinen al voor een lagere productie of afbraak van weerstand van de dieren.

voor analyses van toxinenverwekkers in de bodem, voeder en mest verwijzen we naar www.eurolab.nl


Toxine Bindend
fir2  Krachtvoer / eiwit besparing 
fir3 Verbetering van smaak en kwaliteit van melk en vlees
fir4 Emissiereductie van:  ammoniak, methaan, geur, blauwzuur 
fir5 Draagt bij aan hoger organisch stofgehalte in (drijf)mest 
fir6 Draagt bij aan:  bodemgezondheid 
fir7 Draagt bij aan:  bedrijfshygiëne 

Nieuwsbrief