Draagt bij aan bedrijfshygiëne

Bedrijfshygiëne is voor een melkveehouderij van belang voor zowel de gezondheid van de dieren als het celgetal / kiemgetal in melk. Het begint bij een goed FIR rantsoen waarbij voorkomen wordt dat in het dier zelf vermeerdering plaatsvindt (in de darmen). Deze schonere mest vervuilt het dier en de stal minder. De bodem ontvangt minder schadelijk organismen en kan deze door de juiste wijze van mest aanbrengen en door een goede bodemstructuur beter afbreken. Het verse gras en kuilen bevatten minder ziekteverwekkers en zo is de cirkel rond.


Toxine Bindend
fir2  Krachtvoer / eiwit besparing 
fir3 Verbetering van smaak en kwaliteit van melk en vlees
fir4 Emissiereductie van:  ammoniak, methaan, geur, blauwzuur 
fir5 Draagt bij aan hoger organisch stofgehalte in (drijf)mest 
fir6 Draagt bij aan:  bodemgezondheid 
fir7 Draagt bij aan:  bedrijfshygiëne 

Nieuwsbrief