FIR draagt bij aan bedrijfshygiëne

Bedrijfshygiëne is voor elke veehouderij van belang. Het gaat dan om de gezondheid van de dieren, en bijvoorbeeld het celgetal/kiemgetal in de melk. Bijvoorbeeld door Candida. Het begint bij een goed FIR-rantsoen, waarbij voorkomen wordt dat in de darmen van het dier zelf vermeerdering plaatsvindt van organismen. Schonere mest vervuilt het dier minder.

Aspergillus wordt bij meer dan 60% van de melkveehouderijen aangetroffen, waarvan ca 20% ernstig *). Een hoog schadelijk Candida wordt bij ca. 50% van de bedrijven in de mest of voerhekmengsel aangetroffen.

Uitkuilen kan vaak beter

Ook het uitkuilen kan vaak beter, door afspuiten van de kuilwand met HSP dat specifieke werkzame stoffen tegen zowel candida als Aspergillus bevat. Dat werkt overigens niet tegen bijv. penicillium en andere schimmels. Alleen zuren doseren werkt onvoldoende tegen alle Candida en schimmels.

Kringloop van ellende

Candida en Aspergillus schimmels die in de mest terecht komen, blijven daar leven en komen later in de bodem. In het juist toegepaste FIR-Kringloopsysteem komen er in de bodem minder schadelijk organismen. De hoge besmetting uit de bodem kan weer in het verse gras en vooral in de kuilen terecht komen. Zo is de cirkel van ellende rond.

*) 2014: Bemonstering van 130 willekeurige melkveehouderijbedrijven binnen enkele dierenartsencollectieven. Diergeneeskunde faculteit Utrecht / Eurolab. Dit onderzoek kwam wat betreft Aspergillus overeen met de data van grotere willekeurige screenings uit 2004, 2005 en 2008


Nieuwsbrief