Draagt bij aan hoger organisch stofgehalte in (drijf)mest

De huidige opslag van drijfmest, een mengsel van urine en vaste mest, leidt tot ammoniakemissie en afbraak van de organische stof. Door toepassing van een FIR-rantsoen ontstaat er minder ammonium in de mest. Het ammonium die daarin aanwezig is wordt iets minder snel uitgestoten vanwege een iets lagere pH van de drijfmest. Door een nét iets hogere redoxpotentiaal in de mest wordt er minder methaan en blauwzuur gevormd. Dat samen zorgt ervoor dat de drijfmest niet bederft, maar juist eerder rijpt. Deze drijfmest is minder agressief voor de bodem en minder agressief voor wormen. Doordat de mest minder afbreekt tijdens de opslag en de lagere ammoniakemissie kan ca. 10% worden bespaard op stikstof en organische stof. De verklaring hiervoor is erin gelegen dat bij een betere vertering IN het dier, de mest in de put minder na-verteert.


Nieuwsbrief