Draagt bij aan hoger organisch stofgehalte in (drijf)mest

Loopstallen met opslag drijfmest
De huidige opslag van drijfmest, een mengsel van urine en vaste mest, leidt tot ammoniakemissie en afbraak van de organische stof. Door toepassing van een FIR rantsoen ontstaat minder ammonium in de mest, de ammonium die aanwezig is wordt minder uitgestoten vanwege een iets lagere pH van de drijfmest. Door een net iets hogere redoxpotentiaal in de mest wordt er minder methaan en blauwzuur gevormd. Dat samen zorgt dat de drijfmest niet bederft, maar eerder rijpt. Deze drijfmest is minder agressief voor de bodem en minder agressief voor wormen. Door de lagere ammoniakemissie en doordat de mest minder afbreekt tijdens de opslag, kan ca. 10% besparing op stikstof en organische stof worden gerealiseerd.


Toxine Bindend
fir2  Krachtvoer / eiwit besparing 
fir3 Verbetering van smaak en kwaliteit van melk en vlees
fir4 Emissiereductie van:  ammoniak, methaan, geur, blauwzuur 
fir5 Draagt bij aan hoger organisch stofgehalte in (drijf)mest 
fir6 Draagt bij aan:  bodemgezondheid 
fir7 Draagt bij aan:  bedrijfshygiëne 

Nieuwsbrief