Krachtvoer / eiwit besparing

Iedere melkveehouder weet dat alleen een gezonde koe optimaal kan presteren. Gezondheid van de koe valt of staat met een goed rantsoen dat bij de koe past. De vertering van het rantsoen is daarna het vliegwiel dat de motor van gezondheid en prestaties aan de gang zet en houdt. Veel melkveebedrijven hebben te kampen met terugkomende problemen zoals: mastitis, klauwproblemen, dunne mest, problemen rond drachtigheid, hoog celgetal en te laag eiwitgehalte in de melk. De oorzaak van deze problemen ligt grotendeels in een matige, en zelfs slechte, vertering van het rantsoen. De vertering van de koe optimaliseren is een hoofdzaak.

Eiwit heeft verschillende gezichten:

  • Een onmisbare bouwstof voor weefsel en melkeiwit;
  • Een prijsbepalend ingrediënt in diervoeders;
  • Een kleine overmaat eiwit vormt indirect gifstoffen (ook vaak eiwitten of onderdelen daarvan).

Eigenschappen FIR-Humic Clay:

  • Draagt ertoe bij dat meer microbieel eiwit wordt gevormd;
  • Vangt gifstoffen weg die bij vertering van organische stof vrijkomen. Een gunstig klimaat voor microleven leidt tot een optimale groei van het microleven in het verteringssysteem. Meer vorming van microbieel eiwit bespaart aankoop van duur voereiwit!

Onderzoek naar de eiwit-efficiëntie

Uitvoerig en breed onderzoek laat zien dat een kleine hoeveelheid overmaat aan eiwit in de darmen organismen aanzet tot toxinen vorming. Daarbij ontstaan verschillende toxinen met negatieve eigenschappen. Bijvoorbeeld de toxinen-cocktail van de veel voorkomende Aspergillus Fumigatus beschadigt onder meer het immuunsysteem. Daarmee opent zij de poort voor allerlei virussen en andere ziektes die zich aanbieden. De Schothorst heeft via een fistelproef *) vastgesteld dat de aanwezigheid van FIR-deeltjes in de pens de eiwitopname met 4-5% verbetert. Dat komt omdat de bacteriedodende stoffen uit de spijsvertering worden geïnactiveerd door de FIR. Dit verbetert de spijsvertering, en mede doordat het dier beter gaat herkauwen, wordt het voeder beter gemalen en naverteerd voordat het de pens verlaat. Ook een (zeer) goede structuur (prik) en voldoende suikers in het rantsoen is daarbij een onmisbare factor.

Door deze betere voorvertering en een hoger aanbod van microbieel eiwit komen meer essentiële aminozuren in de darmen dan oorspronkelijk in het rantsoen zaten. Hierdoor kan het percentage DVE (darm verteerbaar eiwit) in het rantsoen verder worden verlaagd. De genoemde Aspergillus schimmels maken niet alleen gifstoffen, ze ontsteken ook de darm, waardoor deze blind wordt voor voedsel. De weg door de darmen wordt hierdoor als het ware korter. Door het FIR-systeem toe te passen, waarbij gebruik gemaakt wordt van de door FIR mogelijk gemaakte besparing op eiwit, kunnen deze darmen weer verbeteren waardoor eiwit beter kan worden opgenomen.

Een optimaal FIR-rantsoen ziet er in grote lijnen uit:

  • Gras/kuil als basis;
  • Voldoende herkauwproducten;
  • Passende energie;
  • FIR Humic Clay 150 gram. (ingeval gezonde dieren, anders een hogere dosis van toepassing zijn)

Een rantsoenberekening is maatwerk, met andere woorden; het rantsoen wordt samen met u berekend, bekeken, gevolgd, en eventueel, bijgestuurd. Soms kunnen analyses van vooral de verse mest daarbij behulpzaam zijn. Carboworld kan u met deze analyses van dienst zijn.

*) Instituut voor veevoeding “De Schothorst” projectcode AN97-1 Dr. W.A.G van Veen et al mei 1998


Nieuwsbrief