Krachtvoer / eiwit besparing

Hogere productie door FIR kringloopsysteem
Iedere melkveehouder weet: alleen een GEZONDE KOE KAN OPTIMAAL presteren. Gezondheid van de koe valt of staat met een goed rantsoen dat bij de koe past. De vertering van het rantsoen is daarna het vliegwiel dat de motor van gezondheid en prestaties aan de gang zet en houdt. Veel melkveebedrijven hebben te kampen met terugkomende problemen, zoals: mastitis, klauwproblemen, dunne mest, drachtigheidsproblemen, hoog celgetal en te laag eiwitgehalte in de melk. De oorzaak van deze problemen is grotendeels gelegen in een matige en zelfs slechte vertering van het rantsoen.

Hoofdzaak is: de vertering van de koe optimaliseren.

Eiwit heeft verschillende gezichten:

 • Een onmisbare bouwstof voor weefsel en melkeiwit.
 • Een prijsbepalend ingrediënt in diervoeders.
 • Een iets teveel aan eiwit vormt gifstoffen (ook vaak eiwitten of onderdelen daarvan).

Eigenschappen FIR Humic Clay:

 • Draagt er toe bij dat er meer penseiwit gevormd kan worden.
 • Vangt gifstoffen weg, die bij vertering van organische stof vrijkomen. Een gunstig klimaat voor microleven leidt tot een optimale groei van het microleven in het verteringssysteem. Meer vorming van microbieel eiwit bespaart aankoop van duur voereiwit!

Onderzoek
Uitvoerig en breed onderzoek laat zien dat een kleine hoeveelheid overmaat aan eiwit in de darmen organismen aanzet tot toxinen vorming. Daarbij ontstaan verschillende toxinen met negatieve eigenschappen. De toxinen cocktail van Aspergillus Fumigatus bijvoorbeeld, beschadigd het immuunsysteem. Daarmee opent zij de poort voor allerlei virus en andere ziekten die zich aanbieden. De Schothorst heeft via een fistelproef vastgesteld dat de aanwezigheid van FIR deeltjes in de pens de eiwitopname met 4-5% verbetert. De verklaring hiervoor is dat het de afvalstoffen uit de spijsvertering opvangt, waardoor deze verbetert en mede doordat het dier beter gaat herkauwen, het voeder beter voorbemalen en nabewerkt de pens verlaat. Ook een (zeer) goede structuur (prik) en voldoende suikers in het rantsoen is daarbij een onmisbare factor.

Door deze betere voorvertering en door een hoger aanbod van microbieel eiwit komen meer essentiële aminozuren in de darmen dan oorspronkelijk in het rantsoen zaten. Hierdoor kan het percentage ruw eiwit in het rantsoen verder worden verlaagd. De genoemde Aspergillus schimmels en Clostridia bacteriën maken niet alleen gifstoffen, ze ontsteken ook de darm, waardoor deze blind wordt voor voedsel. De darmweg wordt hierdoor als het ware korter. Door toepassing van het FIR-systeem, waarbij gebruik gemaakt wordt van de door FIR mogelijk gemaakte besparing op eiwit, worden deze darmen weer “ziende” en kan hierdoor ook meer eiwit worden opgenomen.

FIR rantsoen

 • Een optimaal FIR rantsoen ziet er in grote lijnen uit:
 • gras/kuil als basis;
 • voldoende herkauwproducten;
 • passende energie;
 • FIR Humic Clay 150 gram.
 • Een rantsoenberekening is maatwerk, met andere woorden; het rantsoen wordt samen met u berekend, bekeken, gevolgd en eventueel bijgestuurd.


Toxine Bindend
fir2  Krachtvoer / eiwit besparing 
fir3 Verbetering van smaak en kwaliteit van melk en vlees
fir4 Emissiereductie van:  ammoniak, methaan, geur, blauwzuur 
fir5 Draagt bij aan hoger organisch stofgehalte in (drijf)mest 
fir6 Draagt bij aan:  bodemgezondheid 
fir7 Draagt bij aan:  bedrijfshygiëne 

Nieuwsbrief