Een aantal veel gestelde vragen over het product

 

Hoe kan ik de kosten voor mestafvoer verminderen?

1. zorg voor een BEX (mest)boekhouding mestafvoer
2. door de voeder efficiëntie te verbeteren wordt minder mest geproduceerd
3. de BEX houdt rekening met de verminderde voeder inzet
4. de voeder efficiëntie is te verbeteren door bijv. FIR kringloopsysteem
5. door FIR toe te voegen aan het rantsoen, kan sterk worden bespaard
6. doe dit door een verse mestanalyse en op basis daarvan een rantsoen berekening te laten maken.


Hoe pak ik een mycotoxine probleem bij melkvee aan?

1. Mycotoxinen-binders doen in de regel te weinig of leveren juist zelf problemen op.
2. In NW Europa is veelal de oorzaak verteringsproblemen en of uitkuilproblematiek
3. Gras en maiskuilen zelf zijn meestal nauwelijks of niet besmet
4. Laat een monster verse mest op schimmels, candida en verteringsaspecten analyseren
5. Neem ook een voerhekmonster en laat dat op aspergillus onderzoeken
6. De oorzaak en ook noodzakelijke maatregelen kunnen hieruit blijken.
7. Na advies kan binnen een maand al de eerste verbetering worden gezien.