FIR kringloopsysteem

Het FIR kringloopsysteem heeft zich al op honderden melkveehouderijen, gangbare en biologische, bewezen. Melkveehouderij is topsport voor het dier. De FIR kringloop zorgt voor economie, gezondheid en milieu. Geen kringloopsysteem is zoveel onderzocht dan het FIR systeem, door onderzoeksinstituten, research laboratoria en niet te vergeten de praktijk zelf.

Niet alleen een enthousiast verhaal, maar een gefundeerde methode, die in praktijk en laboratorium handen en voeten heeft gekregen. Een werkmethode gecombineerd met een koolstofklei mineraal dat topsport (economie) combineert met dierwelzijn en milieu. Ondertussen zodanig erkend dat in een brede praktijkproef op ca 1500 hectare zelfs de mest niet meer hoeft te worden ingewerkt (….) omdat deze vanzelf al veel minder ammoniak bevat. Het milieu en dierenwelzijn zijn weliswaar de trotse bonuspunten, voor een veehouderijbedrijf telt de economische kant het sterkst. Zoals besparen op krachtvoeder en geneesmiddelen.

FIR kringloopsysteem staat voor een efficiënte, economische en milieu verantwoordelijke melkveehouderij. In dit kringloopsysteem krijgen de relaties spijsvertering-mest, mest-bodem en bodem-ruwvoer veel aandacht. In de gangbare melkveehouderij staat de melkproductie zo centraal, dat voor deze relaties te weinig aandacht is. Hier vindt de zware milieubelasting haar oorsprong en hier ligt de oorzaak van het niet duurzaam zijn van de Nederlandse melkveehouderij. Doel van het FIR kringloopsysteem is de kringloop mest-bodem-plant -dier-mest zo veel mogelijk te sluiten en uitstoot van schadelijke stoffen te minimaliseren. Dit gebeurt middels een integrale aanpak.

Voordelen FIR-systeem

 • FIR Humic Clay zorgt voor een optimale vertering van het verstrekte ruwvoer. dat laat positieve effecten op gezondheid en vruchtbaarheid van de veestapel zien en leidt tot besparing van aanvoer eiwit.
 • In het FIR systeem wordt een geleidelijke verlaging van de kunstmestgift opgevangen door een upgrading van de drijfmest.
 • In het FIR systeem ontwikkelt de biologische bodemvruchtbaarheid zich positief en dat leidt tot een hogere ruwvoerkwaliteit.

Opbrengsten van het FIR-systeem

 • Verlagen van stikstofgift gem 70-100kg N per ha per jaar.
 • 4% voerbesparing door betere voervertering uit ruwvoer.
 • 5-10% besparing op energie en eiwitwaarden van ruwvoer door invloed van goede vertering en verbeterde bodemvruchtbaarheid.
 • Verbetering met betrekking tot klauwgezondheid.
 • Verbetering met betrekking tot stofwisselingsziekten en vruchtbaarheid.
 • Besparing op veeartskosten.
 • Besparing op middelen tegen diarree bij kalveren, door het relatieve goedkope FIR Humic Clay mineraal.

Voordelen van het FIR-rantsoen

 • Kleur en glans verbeteren.
 • Betere uiergezondheid.
 • Sterkere klauwen.
 • De koeien herkauwen meer en beter.
 • Minder verteerbare voerdeeltjes in de mest (zeefproef).
 • Door betere vertering gaat de voerbenutting omhoog.
 • De mest wordt mooier en de koe schoner.
 • Mestvlaaien in het land bevatten al snel mestkevers, een teken dat de mest smakelijk is voor het bodemleven.
 • Lagere opfokkosten; de veestapel heeft de mogelijkheid om ouder te worden.

Waar staat FIR voor?
FIR is oorspronkelijk de afkorting van Fysische Ionen Regulator. De naam is een verwijzing naar de werking van het product. Doordat het materiaal onverteerbaar is, is de werking fysisch. Door zijn speciale eigenschappen heeft het een regulerende, faciliterende functie met betrekking tot stoffen (ionen). Nadat het materiaal deze naam gekregen had, ontdekte men dat het ook een faciliterende functie heeft voor micro-organismen. Dit komt tot uiting in de positieve effecten van fir-carbonclay op de pensfermentatie en de eiwitefficientie en darmgezondheid. Vanwege de grote naamsbekendheid is er voor gekozen de afkorting FIR te handhaven.


Toxine Bindend
fir2  Krachtvoer / eiwit besparing 
fir3 Verbetering van smaak en kwaliteit van melk en vlees
fir4 Emissiereductie van:  ammoniak, methaan, geur, blauwzuur 
fir5 Draagt bij aan hoger organisch stofgehalte in (drijf)mest 
fir6 Draagt bij aan:  bodemgezondheid 
fir7 Draagt bij aan:  bedrijfshygiëne 

Nieuwsbrief