Het FIR-Kringloopsysteem onder de loep

Het doel van het FIR-kringloopsysteem is de kringloop van mest-bodem-plant-dier-mest op een integrale manier te sluiten en uitstoot van schadelijke stoffen te minimaliseren. In dit kringloopsysteem krijgen de relaties tussen spijsvertering-mest, mest-bodem en bodem-ruwvoer veel aandacht.

In de gangbare melkveehouderij staat de melkproductie zó centraal dat voor deze relaties te weinig aandacht is. Hier vindt de zware milieubelasting haar oorsprong en ligt de oorzaak van het niet duurzaam zijn van de Nederlandse melkveehouderij.

Overzicht opbrengsten van het FIR-systeem: varieert uiteraard per bedrijf:

 • 4-8% besparing op vooral eiwitwaarden van ruwvoer door invloed van betere vertering na instellen van een hierop aangepast rantsoen door verbeterde vertering;
 • Geleidelijke besparing op de stikstofgift per hectare naar ca 70-100 kg per jaar door upgrade drijfmest, en bodemvriendelijker mest;
 • Besparing op veeartskosten;
 • Besparing op mestafvoer omdat er minder eiwit wordt verbruikt;
 • Besparing op middelen tegen diarree bij kalveren dankzij het relatief goedkope FIR-Humic Clay mineraal;
 • Lagere opfokkosten, de veestapel heeft de mogelijkheid om ouder te worden.

Voordelen van het FIR-rantsoen naar het dier toe:

 • Kleur en glans verbetert;
 • Betere uiergezondheid;
 • Verbetering met betrekking tot stofwisselingsziekten en vruchtbaarheid;
 • Verbetering met betrekking tot klauwgezondheid;
 • De koeien herkauwen meer en beter;
 • Mooiere mest, schonere koeien;
 • Een betere vertering voelt beter, doorlopende diarree zorgt voor onprettig gevoel;
 • Mycotoxinen problemen zijn met behulp van begeleiding door Carboworld onder control te houden, wat veel dierenleed voorkomt.

Waar staat de naam FIR voor?

FIR is oorspronkelijk de afkorting van Fysische Ionen Regulator, wat verwijst naar de werking van het product. Doordat het materiaal onverteerbaar is, is de werking fysisch. Door zijn speciale eigenschappen heeft het een regulerende, faciliterende functie met betrekking tot stoffen (ionen). Nadat het materiaal deze naam kreeg, ontdekte men dat het ook een faciliterende functie heeft voor micro-organismen. Dit komt tot uiting in de positieve effecten van FIR-Humic Clay op de pensfermentatie, eiwitdeficiëntie en darmgezondheid. Vanwege de grote naamsbekendheid is ervoor gekozen de afkorting FIR te handhaven.