Verbetering van smaak en kwaliteit van melk en vlees

Enkele jaren geleden is door Eurolab te Deventer uitgebreid onderzoek gedaan naar aanwezigheid van schimmels en bacteriën op meer dan 50 FIR en Niet FIR melkveehouderijen. Bij dat project was ook een eenvoudig onderzoek naar melkkwaliteit inbegrepen. Een hoeveelheid (onbehandelde) tankmelk werd onder labcondities op kamertemperatuur gedurende een week bewaard. Opvallend was het grote verschil in de mate en soorten van bederf in de melk. Een deel van de melkmonsters bleek na 5 dagen nog steeds onbedorven en was veranderd in een (smakelijke) biogarde-achtige standyoghurt. De meeste melkmonsters waren echter zoals gebruikelijk na ca. 3 dagen bedorven, sommige waren zelfs geheel tot een soort stinkende wei verworden (zelfs zonder gestremde melkwolkjes).

Van een deel van die melkmonsters is daarnaast ook een aantal groepen bacteriën geanalyseerd. E-Coli / enterobacteriën en er werden in enkele gevallen zelfs sulfietreducerende bacteriën aangetroffen. Daar waar deze niet werden aangetroffen was de melk dan ook smakelijke standyoghurt geworden. Dit was enkel bij FIR bedrijven het geval, echter niet alle FIR bedrijven scoorden goed op dit punt. Dit is te verklaren doordat niet alle FIR bedrijven even consequent het FIR kringloopsysteem toepassen. Met name de bedrijven die FIR alleen via het mengvoer/krachtvoer verstrekken of toch te veel eiwit of te weinig structuur voeren, scoren in de regel lagere FIR prestaties.

GEMAKKELIJK ZELF UW MELKKWALITEIT ONDERZOEKEN:
Het is relatief gemakkelijk om zelf zo’n onderzoek te doen van eigen tankmelk. Zorg wel voor zeer schoon materiaal, zoals een met voorkeur doorzichtig potje met deksel waarin wat rauwe tankmelk wordt gedaan. Maak het potje direct dicht en zet dit op een plek in de keuken of huiskamer waar de temperatuur rond de 20 graden is. Wacht dan 3 dagen en kijk naar het resultaat. Is de melk dan al bedorven dan is de melk kwalitatief blijkbaar niet optimaal. Is deze na 4/5 dagen een soort standyoghurt geworden, helemaal stijf en goed van smaak: dan heeft u topmelk !!


Toxine Bindend
fir2  Krachtvoer / eiwit besparing 
fir3 Verbetering van smaak en kwaliteit van melk en vlees
fir4 Emissiereductie van:  ammoniak, methaan, geur, blauwzuur 
fir5 Draagt bij aan hoger organisch stofgehalte in (drijf)mest 
fir6 Draagt bij aan:  bodemgezondheid 
fir7 Draagt bij aan:  bedrijfshygiëne 

Nieuwsbrief