Draagt bij aan bodemgezondheid

De bodem staat in de meeste Noordwest Europese landen sterk onder druk. Letterlijk. De “paard en wagen” zijn steeds zwaarder geworden, maar de werkwijze globaal hetzelfde. We rijden het land simpelweg aan gort. Op grasland drukt dit niet alleen de opbrengst, maar ook wordt het zelfreinigend vermogen aangetast. Alle ongewenste bacteriën uit de mest zouden moeten worden afgebroken in de grond, maar door zuurstofgebrek blijven deze langer leven. Deze organismen komen daardoor eerder terecht in het voeder en in de kuil. Voor de plant opneembare stikstof kan door zuurstoftekort in de bodem eenvoudig en snel worden afgebroken tot lachgas.
Wanneer organische mest bovendien in de grond wordt gebracht of de mest via zodenbemesting dicht op elkaar blijft, kunnen ziekteverwekkers beter overleven. Vandaar dat FIR bedrijven bekend zijn om het “bovengronds, breedwerpig uitrijden”. Momenteel vindt er een praktijkproef op 30 FIR bedrijven plaats, onder toezicht van het ministerie dat over landbouw gaat. Deze bedrijven rijden bovengronds uit, omdat zij aantoonbaar goede milieu resultaten boeken, hun mest minder ammonium bevat en zij op een verstandige wijze uitrijden, met de juiste apparatuur. Ammonium kan bovendien een negatief effect op de bodemstructuur hebben omdat dit een bijtende stof is die ook het bodemleven negatief beïnvloed.


Toxine Bindend
fir2  Krachtvoer / eiwit besparing 
fir3 Verbetering van smaak en kwaliteit van melk en vlees
fir4 Emissiereductie van:  ammoniak, methaan, geur, blauwzuur 
fir5 Draagt bij aan hoger organisch stofgehalte in (drijf)mest 
fir6 Draagt bij aan:  bodemgezondheid 
fir7 Draagt bij aan:  bedrijfshygiëne 

Nieuwsbrief