Perfecte melkveehouderij in Zegveld

Zegveld 26-09-2014

Door Jan van der Kroon is het bedrijf van Hugo en Theo Spruit in 1994 begonnen met het FIR-kringloopsysteem. In 2023 is de situatie nog steeds als volgt: glimmend vee. Geen, of nauwelijks, mestgeur in de stal. Ook onder de grasmat kun je de diepe dikke wortels tot ca. 25 cm diepte (!!) zien. Een breed, uitgebalanceerd bodemleven (gemeten door Eurolab), inclusief die zeldzamere beerdiertjes waar Theo al op hoopte. Als je een kluit met een spa loswrikt zie je direct 10-20 dikke pendelaar regenwormen. De sloten staan vol krabbenscheer en de slootwanden met een bont gezelschap aan planten. Krabbenscheer staat erom bekend dat het stikstofverbindingen uit water opneemt. De fam. Spruit toont dat natuur gemakkelijk kan binnen een hoogproductief bedrijf. Het grasland brengt al jarenlang een uniek stuk bodem, dat helaas door rigide natuurdenkers, wordt bedreigd. Zo dreigt er grondwaterstandsverhoging aan te komen.  Als al dat bodemleven gaat verzuipen zal dit een enorme klimaatschade leveren in de vorm van lachgasemissie.

Theo is al ca. 30 jaar een tevreden FIR-gebruiker.

(Foto: Jan van der Kroon bezoekt in 2014 het bedrijf dat toen nog door Theo Spruit werd geleid, nu is dat sinds 2023 zijn zoon, Hugo Spruit.)