FIR bevordert opname seleen en fosfor

Toxinen-binders die kleisoorten bevatten zoals montmorriloniet (bentoniet), zeoliet, of cliptoliniet, binden in pens en darmen spoorelementen zoals kobalt, koper, zink, mangaan, vitaminen, etc. Door middel van onderzoek is aangetoond dat zelfs bij hogere dosering FIR Humic Clay (FIR) dan normaal in niet-probleemgevallen deze bloedwaarden van spoorelementen niet negatief werden beïnvloed. *)

Uit dit onderzoek *) kwam ook duidelijk naar voren dat FIR de opname van seleen en fosfor zelfs wel 15 tot 20 procent bevorderde. Dit door een intensievere vertering van het voeder en gezondere darmen. Opgemerkt dient te worden dat dit bij een hoge dosering was omdat het onderzoek op probleembedrijven plaatsvond. Bij normale dosering van FIR zal dit eerder rond de 7.5% uitkomen.

Aspergillus Fumigatus probleem in de darmen opgelost.

Dit onderzoek was onderdeel van een gezamenlijk onderzoek van Faculteit Diergeneeskunde (afd. toxicologie en farmacologie) van de Universiteit Utrecht en Eurolab naar oplossingsstrategieën voor Aspergillus Fumigatus op darmniveau. Dit aanvullende onderzoek is uitgevoerd op een tweetal melkveehouderijen.*)

Deze twee bedrijven hadden te maken met een sterke belasting van Aspergillus Fumigatus op darmniveau. Door middel van FIR voederen, waardoor een kleine rantsoenwijziging kon worden toegepast, werd de gezondheid en productie binnen 4-6 weken aanmerkelijk verbeterd.

*) onderzoek van S. Ubbink (Diergeneeskunde faculteit Utrecht)

Uit dit onderzoek kwam ook duidelijk naar voren dat FIR Humic Clay de opname van seleen en fosfor met wel 15 tot 20 procent bevorderd. Opgemerkt dient te worden dat dit bij een hoge dosis was omdat het onderzoek op probleembedrijven plaatsvindt. Bij normale dosering van FIR humic clay zal dit eerder rond 5% uitkomen.

*) onderzoek van S. Ubbink (Diergeneeskunde faculteit Utrecht)