Uitkuilen optimaliseren door kuilwand behandeling met HSP (Herbal Silage Protection)

Candidagisten zijn een toenemend probleem in de melkveehouderij. In de kuil komen ze beperkt voor, maar groeien juist explosief op de kuilwand. Later zet de groei zich voort in het voerhekmengsel. Dit laatste geldt ook voor Aspergillus Fumigatus. De schimmel of schadelijke gist zit vaak maar in zeer kleine hoeveelheden in een kuil, maar breidt zich pas uit op de kuilwand en daarna. Door de kuilwand af te spuiten met Herbal Silage Protection (HSP) worden Candida en Aspergillus gedood en wordt verdere uitbreiding voorkomen. Zo wordt het dier beschermd tegen de toxinen uit die schadelijke gisten en schimmels.

In het product zitten naast zuren tegen voorkoming van gisten, ook een kruidenmengsel dat effectief is tegen Candida soorten en Aspergillus Fumigatus. Tegen enkele andere veel voorkomende schimmels, zoals Penicillium Roquefortine en Geotrichum Candidum, blijken zuren en ook HSP niet te helpen.

Het verschil met een zurenmengsel is dat het juist de kruiden zijn die bewezen effectief zijn tegen Candida en Aspergillus. Candida Albicans en Aspergillus schimmels vormen sterke toxinen die de darmwand en het immuunsysteem beschadigen. Hierdoor kan de conditie en melkproductie van dieren afnemen. Wanneer zowel gras- als maïskuilen worden bespoten, is er in de regel voldoende gedoseerd. Dit beschermt ook het voerhekmengsel.

Gebruiksaanwijzing

Het product wordt direct na het afsnijden van de kuil met een (zuurbestendige) rugspuit onverdund op de kuilwand gespoten én op de blote top van de kuil. Dosering ca 0.25 liter per m².

De kosten

Bij behandelen van 2 kuilen, samen bijvoorbeeld 20 m², gaat het om 5 liter per keer. Dit is dan bijvoorbeeld voor 2 dagen voeder. Dit kost dan c.a. € 10,- per dag. Bij 100 stuks melkvee komt dat op c.a. € 0,10 per dier, per dag.

Typisch Kringloop product

Door af te zien van het gebruik van, bijvoorbeeld benzoëzuur, is HSP een product dat in het dier zelf geen onnodige schade aan de vertering van het voeder veroorzaakt. De H.S.P. wordt zelf voeding, en is daarmee juist nuttig onderdeel van de kringloop.

Wanneer HSP inzetten?

Omdat schadelijke Candida in bijna alle gras- en maïskuilen voorkomt, kan het nuttig zijn deze veiligheidshalve in het late voorjaar en zomer altijd in te zetten. Door de warmte is er dan meer groei en is de uitkuilsnelheid ingeval van weiden waarschijnlijk ook wat langzamer. Hierdoor kunnen de gisten en Aspergillus zich sneller uitbreiden.

In de winter is weliswaar de groei aan de kuilwanden minder snel dan in de zomer. Gebruik HSP bij analyses van meer dan ca. 500 k.v.e. /g Candida Albicans in de feces of in het voerhekmengsel en meer dan 8.000 overige Candida in feces of voeder. Bij problematiek met Aspergillus Fumigatus, het advies opvolgen. Deze laatste zit soms niet in het voeder, maar groeit in de spijsvertering zelf. Dan is HSP niet de oplossing.