FIR Producten

Het doel van het FIR-kringloopsysteem is de kringloop van mest-bodem-plant-dier-mest op een integrale manier te sluiten en uitstoot van schadelijke stoffen te minimaliseren. In dit kringloopsysteem krijgen de relaties tussen spijsvertering-mest, mest-bodem en bodem-ruwvoer veel aandacht.

In de gangbare melkveehouderij staat de melkproductie zó centraal dat voor deze relaties te weinig aandacht is. Hier ligt de oorzaak van het minder duurzaam zijn van de Nederlandse melkveehouderij, kortere levensduur van koeien etc.

Doel van het FIR-kringloopsysteem is de kringloop mest-bodem-plant -dier-mest zo veel mogelijk te sluiten en uitstoot van stikstof te minimaliseren. Het FIR-kringloopsysteem beoogt een integrale aanpak, waarbij ook productie en gehaltes kunnen profiteren.

FIR-Kringloopsysteem bestaat uit een aantal producten en een meer microbiologisch georiënteerde bedrijfsvoering.

FIR Humic Clay

Bestaat hoofdzakelijk uit humusklei waarin humuszuren en koolstof onderdeel uitmaken van het kleikristal.

Eigenschappen:

  • Vele malen fijner en dus effectiever dan andere koolstof houdende mineralen;
  • Zichtbaar betere werking in de praktijk op pens-niveau door fijnheid van product;
  • Bindt het grootste deel van de eventueel aanwezige toxinen in het voeder, zoals ZEA, Fumonisine en Aflatoxine;
  • Behulpzaam bij het afbreken van de toxine DON;
  • Humuszuur wordt niet toegevoegd, maar is van nature aanwezig en 100% gebonden aan de kaoliniet klei. Dit versterkt de voordelen van de kaoliniet klei en voorkomt de nadelen zoals ongewenste protease binding en ongewenste antibacteriële activiteit.
  • FIR-Humic Clay bevat nauwelijks vrije humuszuren. Dit is beter voor de gehele spijsvertering.

Dosering

  • Runderen: 150 gram per dag, per koe. Bij problemen: tot 300 gram per dag, per koe.
  • Droogstaanders en jongvee: 100 gram per dag.
  • Kalveren: 50 gram per dag.
  • Overige dieren (geiten, ezels, varkens en kippen): 1% van het totale rantsoen (% van de droge stof in het rantsoen).

 

H.S.P. Herbal Silage Protection

Afspuitmiddel voor de kuilwand om vermeerdering van aspergillus en candida tegen te gaan

Tabletten

Ook voor menselijk gebruik is er FIR! Metabolic Harmony (darm clear and protect) Deze bestaat uit een mengsel van specifieke FIR die voldoet aan de food wetgeving aangevuld met mineralen en aminozuren. Verpakking per ca. 185 tabletten van ca. 1000 mg. (te koop bijv. op de website van Koch Natumed).


Nieuwsbrief