FIR geeft positief effect op afbraak mestflatten

Het praktijknetwerk “Goed bodembeheer op veen boert beter” heeft op drie melkveebedrijven. die hun koeien een klei/koolstof product voeren, de afbraak van de mestflatten gevolgd.Verse mestflatten en mestflatten van drie weken oud zijn op de foto gezet, gewogen en vergeleken met mestflatten van 10 andere bedrijven zonder klei/koolstof in het rantsoen.

 

Na drie weken is van de mestflatten op de drie bedrijven met het gebruik van de klei/koolstof gemiddeld 37% van de droge stof afgebroken (variatie 25-45%). Bij de referentie bedrijven was de afbraak gemiddeld 33% (variatie 17 – 39%).

 

Bedrijf 1 met toevoeging van klei/koolstof product

 

 

Bedrijf 2 met toevoeging van klei/koolstof product

 

 

Referentie zonder toevoeging van klei/koolstof product

 

 

Kijk ook eens bij u op het bedrijf hoe het gaat met de afbraak. Let ook op de mestkevers, vliegen en wormen op en onder de mestflatten, deze zijn zeer belangrijk. En hoe vreten de koeien het gras rondom de mestflatten.

 

Als u ervoor zorgt dat uw koeien gezonde mest produceren dan scheelt dat enorm veel op uw graslandbenutting.

 

Ook hier kan FIR Humic Clay u bij helpen.